1. Prelucrarea datelor cu caracter personal: Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca WEIK Press S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați WEIK Press S.R.L. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestor date către acționari, afiliați, parteneri de afaceri și contractori ai WEIK Press S.R.L., din țară sau din străinătate, în scopul desfășurării de către WEIK Press S.R.L. a activității sale economice, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea serviciilor și produselor WEIK Press S.R.L., existente sau viitoare. Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de WEIK Press S.R.L. drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informarede accesde intervențiede opozițiede a nu fi supus unei decizii individuale și de a vă adresa justiției.
  2. Proprietatea intelectuală: Conținutul și design-ul researchandeducation.ro sunt proprietatea WEIK Press S.R.L. și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.
  3. Schimbări ale site-ului: WEIK Press S.R.L.  își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său și ale prezentelor Termeni și Condiții. De asemenea, WEIK Press S.R.L.  își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut fără o notificare prealabilă.
  4. Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți: Anumite părți ale conținutului publicat pe researchandeducation.ro pot să fie furnizate de terțe persoane juridice cu care WEIK Press S.R.L. are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului researchandeducation.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane juridice. Responsabilitatea conținutului paginilor externe la care se fac trimiteri în cadrul site-ului researchandeducation.ro, aparțin autorilor și deținătorilor paginilor respective.
  5. Mesaje comerciale nesolicitate: researchandeducation.ro se pronunță împotriva trimiterii de mesaje comerciale nesolicitate pentru care nu are acordul explicit al utilizatorului (spam). researchandeducation.ro vă dă posibilitatea abonării la revista noastră, prin simpla introducere a e-mailului dvs. Acesta va trebui confirmat prin apăsarea pe un link trimis la adresa respectivă (double opt-in). De asemenea, aveti posibilitatea de a solicita, în orice moment, dezabonarea de la revistă.  Pentru orice probleme tehnice legate de mesaje comerciale trimise de researchandeducation.ro vă rugăm să ne contactați și vom rezolva problema cât de curând posibil.
  6. Moderarea mesajelor: researchandeducation.ro își rezervă dreptul de a modera mesajele și comentariile primite, astfel încât pe site să se păstreze constant un limbaj decent și să se evite orice fel de situații litigioase.
  7. Lege aplicabilă și jurisdicție: Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentele Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru, iar în condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești din localitatea în care este înregistrat sediul researchandeducation.ro.