Research and Education

*Textul documentului poate fi redactat fie în limba română, fie în limba engleză!
Alături de toată documentația, se vor anexa și următoarele secțiuni:

  • Cuvintele cheie – maxim 5, pentru catalogare (și în limba engleză, și în limba română);
  • Numele complet al autorilor, în ordinea contribuției;
  • Adresele de e-mail pentru corespondență;
  • Afilierea la instituție, pentru fiecare autor în parte (unde este cazul);
  • Abstractul – fragment de max. 70 de cuvinte (doar în limba engleză) care să cuprindă esența documentului.

Pentru eficientizarea prelucrării documentului pentru publicare, vă rugăm să respectați următoarele criterii:

❏ Formatarea și salvarea documentului astfel încât să se poată edita și deschide cu Microsoft Office Word.
❏ Folosirea formatului A4 pentru paginație.
❏ Folosirea dispunerii verticale a paginilor (Portrait).
❏ Păstrarea paginației documentului într-un format simplu, fără chenar sau margini artistice.
❏ Încadrarea textului pe toată suprafața paginii, fără a folosi încadrarea în coloane (de tip ziaristică).
❏ Folosirea stilului Times New Roman pentru redactare.
❏ Folosirea dimensiunii uniforme de 12 puncte pentru text, aliniere pe toată suprafața paginii (Justify Text).
❏ Folosirea pentru Titlu general – bold, dimensiune 16p, aliniere stânga.
❏ Folosirea pentru Nume autor – bold, dimensiune 12p, aliniere stânga.
❏ Folosirea pentru Titlu secțiuni – bold, dimensiune 14p, aliniere stânga.
❏ Folosirea pentru Subtitlu secțiuni – bold, italic, dimensiune 12p, aliniere stânga.
❏ Folosire pentru Tabel:

– inserție cu bold a etichetei „Tabel” (sau „Table” – pentru documentele redactate în limba engleză) înainte de titlul efectiv al tabelului;
– numerotare – numere arabe cu punct final (Ex: Tabel 1. / Table 1.), (Ex: Table 1.1.);
– titlul tabelului se scrie cu Times New Roman standard, dimensiune 10 puncte (Ex: Table 1. Waste distribution), aliniere stânga.
– dacă includeți tabele sau grafice care au fost deja publicate în altă parte, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului(lor), drepturile de autor, atât pentru formatul on-line, cât și pentru print. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unii editori nu acordă drepturi electronice gratuite și că WEIK Press nu va rambursa costurile pentru obținerea drepturilor de publicare. În aceste cazuri, trebuie utilizat un material din alte surse.

❏ În momentul trimiterii documentului, se vor anexa și tabelele originale, separat, în format electronic (.csv; .xls; .xlsx), denumite și numerotate în ordinea apariției lor în text.
❏ Folosire pentru Imagini:

– inserție cu bold a etichetei „Fig.” înainte de titlul efectiv al imaginii;
– numerotare – numere arabe cu punct final (Ex: Fig. 1.), (Ex: Fig. 1.1.);
– titlul este poziționat în partea de jos a imaginii. Se scrie cu Times New Roman standard, dimensiune 10 puncte (Ex: Fig. 1. Molecular structure), aliniere stânga.
– dacă includeți imagini care au fost deja publicate în altă parte, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului(lor), drepturile de autor, atât pentru formatul on-line, cât și pentru print. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că unii editori nu acordă drepturi electronice gratuite și că WEIK Press nu va rambursa costurile pentru obținerea drepturilor de publicare. În aceste cazuri, trebuie utilizat un material din alte surse.

❏ În momentul trimiterii documentului, se vor anexa și imaginile originale, separat, în format electronic, denumite și numerotate în ordinea apariției lor în text.

– imaginile care conțin text trebuie anexate cu tot cu font-ul folosit;
– fotografiile, desenele, ilustrațiile trebuie să dețină o rezoluție de minim 300dpi;
– ilustrațiile color trebuie să respecte formatul RGB, 8 biți.

❏ Pentru conținut suplimentar, acceptăm fișiere multimedia electronice (animații, filme, audio etc.), precum și alte fișiere suplimentare care urmează să fie publicate doar online, împreună cu articolul. Această caracteristică adaugă o dimensiune mai vastă articolului.

❏ Folosirea pentru notele de subsol a funcției „Insert Footnote” din meniul „References”.

Formatarea bibliografiei

❏ Formatare conform stilului bibliografic – APA 6th – American Psychological Association, 6th Edition .
❏ Lista de referințe trebuie să includă doar lucrări care sunt citate în text și care au fost publicate sau acceptate spre publicare. Comunicările personale și lucrările nepublicate trebuie menționate doar în text. Nu folosiți notele de subsol sau notele de final pentru a insera referințe.
❏ Referințele din listă trebuie să fie numerotate consecutiv.

Exemple de inserții ale citărilor în text:

  • Inserțiile citărilor în text, conform stilului APA, se vor face prin folosirea numelui și anului de publicare:

In one developmental study (Smith, 1990), children learned…

SAU

In the study by Smith (1990), primary school children…

SAU

In 1990, Smith’s study of primary school children…

  • Pentru citările documentelor la care au contribuit mai mulți autori se va folosi la prima citare în text ordinea completă a numelor, urmată de anul publicării, pentru ca, mai apoi, să se folosească prescurtarea et al. (Pentru documentele la care au contribuit mai mult de șase autori, se va folosi de la prima citare inserția primului nume urmat de et al. și anul publicării):

Prima citare în text: Masserton, Slonowski, and Slowinski (1989) state that…
Următoarele citări: Masserton et al. (1989) state that…

  • Pentru documentele care nu au autor, citările se vor introduce, folosind ghilimele, primele cuvinte din titlul documentului, urmate de anul publicării (valabil pentru citările provenite din articol, capitol sau pagină web). Pentru citările fără autor ce provin din ziare, cărți, broșuri sau rapoarte se va folosi stilul italic pentru inserția cuvintelor din titlu, urmate de anul publicării.

The site seemed to indicate support for home opathic drugs (“Medical Miracles”, 2009).
The brochure argues for homeschooling ( Education Reform, 2007).

  • Citarea a două sau mai multe lucrări, în același timp, se va face respectând ordinea apariției în referință.

Several studies (Jones & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) suggest that…

  • Specificarea în citare a numărului de pagină se va abrevia: (Murphy, 1999, p. 85). În cazul specificării unui capitol se va folosi denumirea completă, fără abreviere: (Powell, 1989, Chapter 6).

Exemple de referințe în funcție de documentul citat:

Articol științific

Subadrah, M. N., Abdul, R. M., & Marimuthu, N. (2013). Malaysian teacher trainees’ practices on science and the relevance of science education for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 14(1), 71-89. doi:http://dx.doi.org/10.1108/14676371311288967.

Ar trebui furnizate numele tuturor autorilor; este acceptată și folosirea prescurtării „et al”.

Smith, J., Jones, M. Jr, Houghton, L., et al (1999). Future of health insurance. The New England Journal of Medicine 366(1), 20–33.

Articol electronic

Slifka MK, Whitton JL (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine. doi:10.1007/s001090000086.

Jurnal electronic

Becker, E. (2001, August 27). Prairie farmers reap conservation’s rewards. The New York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com.

Rapoarte tehnice și de cercetare

Hershey Foods Corporation. (2001, March 15). 2001 Annual Report. Retrieved from http://www.hersheysannualreport.com/2000/index.htm

Articol de pe website

Census data revisited. (n.d.). Retrieved March 9, 2009, from Harvard, Psychology of Population website, http://harvard.edu/data/index.php.

Carte

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The guide to everything and then some more stuff. New York, NY Macmillan.

Capitol de carte

Bergquist, J. M. (1992). German Americans. In J. D. Buenker & L. A. Ratner (Eds.), Multiculturalism in the United States: A comparative guide to acculturation and Ethnicity (pp. 53-76). New York, NY: Greenwood.

Document on-line

Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007.

Disertație

Udongo, B. P. (2009). Science education policy for emergency, conflict, and post-conflict: An analysis of trends and implications for the science education program in uganda (Order No. 3364688). Available from ProQuest Central. (305029330). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/305029330?accountid=136549.

Folosiți întotdeauna abrevierea standard a numelui unei reviste – vezi link .

Colaboratorii sunt obligaţi să respecte legislaţia privind drepturile de autor, evitând total orice formă de plagiat. În cazul preluării unor idei din alte lucrări, colaboratorii sunt obligaţi să le citeze şi, când este cazul, să treacă între ghilimele unele pasaje din lucrările citate.
WEIK Press nu îşi asumă nicio răspundere pentru nerespectarea de către colaboratori în caz de plagiat şi în general a oricărei nerespectări de către aceştia a reglementărilor din legislaţia privind drepturile de autor. În caz de plagiat, parţial sau integral, întreaga răspundere, atât juridică (penală, contravenţională, civilă), cât şi deontologică revine în exclusivitate autorului care a săvârşit plagiatul, editura WEIK Press neasumându-şi nicio răspundere pentru încălcarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe de către persoanele care înaintează revistei Research and Education materiale în vederea publicării.

Descarcă ghidul de publicare.